REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI
w sezonie 2015/2016

1.CEL
Popularyzacja koszykówki w naszym regionie ,stworzenie możliwości rozgrywania systematycznych spotkań amatorskim zespołom koszykówki.
2. ORGANIZATOR
Uczniowski Klub Sportowy Bliza przy Zespole Szkół nr 1 we Władysławowie ,
Centrum Kultury Promocji i Sportu we Władysławowie.
3. TERMINARZ I MIEJSCE
Mecze rozgrywane będą w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie zgodnie z terminarzem.
4. UCZESTNICY
W rozgrywkach mogą brać udział zespoły składające się minimum z 8 i maksymalnie z 12 zawodników . Podczas sezonu rozgrywkowego zawodnik nie może zmienić zespołu. Zespół który zgłosił mniej niż 12 zawodników może w trakcie sezonu uzupełnić skład pod warunkiem dokonania na uksbliza@wp.pl pisemnego zgłoszenia z wyprzedzeniem, przynajmniej 2 dni przed najbliższym meczem. Każdy zawodnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia , iż posiada aktualne badania lekarskie i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w ALK . Niepełnoletni uczestnicy dodatkowo przedstawiają zgodę opiekunów prawnych.
5. ZGŁOSZENIE DRUŻYNY
Każdy zespół zobowiązany jest do dostarczenia składu drużyny na druku zgłoszenia imiennego w formie papierowej przed rozpoczęciem pierwszego meczu nowego sezonu ( druk do pobrania www.uksbliza.wladek.info) . Każda drużyna zobowiązana jest do wpłacenia wpisowego w wysokości 600 zł w dwóch ratach. Pierwsza wpłata w wysokości 300 złotych do 23 października 2015 r. druga wpłata do 10 grudnia 2015 r.
6. SYSTEM ROZGRYWEK
Mecze będą rozgrywane systemem mecz i rewanż. Jeżeli zespół nie zgłosi się na wyznaczone spotkanie ( dopuszczalne jest 10 minutowe spóźnienie) mecz zakończony jest walkowerem ( 20:0), w rozgrywkach dopuszcza się 2 walkowery, każdy następny powoduje zajęcie ostatniego miejsca w kwalifikacji końcowej. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 2 punkty, przegrany – 1 punkt ,walkower – 0. W przypadku remisu w regulaminowym czasie nastąpi dogrywka 5 minutowa aż do skutku.
7. STROJE
Każdy zespół musi posiadać jednakowe stroje z regulaminowymi numerami. W przypadku kiedy zespoły będą posiadać te same barwy koszulek , zespół który jest gospodarzem ( na pierwszym miejscu) musi nałożyć znaczniki .
8. ROZPOCZĘCIE MECZU
Kapitan zespołu 10 minut przed rozpoczęciem meczu dostarcza do sekretarza zawodów zgłoszenie imienne zawodników .Wpisanie do protokołu zawodów zawodnika nie zgłoszonego do rozgrywek skutkuje walkowerem dla drużyny przeciwnej. Drużyna może rozpocząć mecz mając minimum 5 zawodników.
9. ROZGRYWANIE SPOTKAŃ
Cztery kwarty po 10 minut, czas zatrzymywany tylko:
– na wykonanie rzutów osobistych
– w trakcie przerwy na żądanie
– podczas dwóch ostatnich minut czwartej kwarty.
10. PRZERWY NA ŻĄDANIE
Każdej drużynie przysługują 2 przerwy na żądanie w pierwszej połowie meczu i trzy w drugiej , przerwa trwa 1 minutę. Po zakończeniu I i III kwarty przerwa trwa jedną minutę , po II kwarcie – 2 minuty.
11. PRZEWINIENIA
Pierwszy faul techniczny bez konsekwencji. Drugi faul techniczny zawodnik zostaje odsunięty do następnego spotkania. Przewinienie dyskwalifikujące automatyczna pauza w kolejnym spotkaniu. W sytuacji rażąco niesportowego zachowania zawodnik może być decyzją sędziów i organizatorów wykluczony z udziału w dalszych rozgrywkach ALK.
12. SPOSÓB USTALENIA KOLEJNOŚCI
O kolejności końcowej decydują :
– duże punkty
– duże punkty między zainteresowanym zespołami
– różnica małych punktów między zainteresowanymi zespołami( zdobyte minus stracone)
O kolejności w klasyfikacjach indywidualnych ( najlepszy strzelec i najlepiej rzucający za 3 punkty) decyduje ilość zdobytych punktów przy udziale w minimum 50% l spotkań
13.NAGRODY
Puchary i medale dla zespołów, które zajmą trzy pierwsze miejsca . Nagrody indywidualne dla najlepszego strzelca i rzucającego za 3 punkty oraz najlepszego zawodnika w drużynie.
14. POSTAWIENIA KOŃCOWE
1.Zawodnicy biorący udział w ALK nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków .
2. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem ALK i jego akceptacją .
3. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte regulaminem rozstrzygają organizatorzy ALK .
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach.
4. Na terenie Zespołu Szkół nr 1 obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów.

404 comments

 1. I apologize for off-topic, I’m thinking about creating an informative web-site for college students. Will possibly begin with publishing interesting information like”One in eight million people has progeria, a disease that causes people to grow faster than they age.”Please let me know if you know where I can find some related facts such as right here

  http://www.autopneubrno.cz/dissertation-paper-for-sale-online/proven-methods-to-write-an-impressive-admission-2/

 2. Painless essay assist United kingdom internet pricing calculator | The worth we cost for British isles essay crafting will likely to be computed relating to the foundation from the next facets: assistance variety.

 3. I am sorry for off-topic, I’m thinking about creating an interesting website for young students. Will probably commence with posting interesting facts like”No piece of square dry paper can be folded in half more than 7 times”Please let me know if you know where I can find some related information and facts like right here

  http://www.clivebaxterart.co.uk/?p=2033

 4. I apologize for off-topic, I am thinking about building an interesting web site for individuals. May possibly commence with publishing interesting facts just like”The Brimstone butterfly (Gonepterix rhamni) has the longest lifetime of the adult butterflies: 9-10 months.”Please let me know if you know where I can find some related information like right here

  http://www.zellmann.at/2017/12/25/need-help-out-producing-some-sort-of-essay-i-am/

 5. I am sorry for off-topic, I’m thinking about building an enlightening web-site for pupils. May possibly begin with submitting interesting information such as”No piece of square dry paper can be folded in half more than 7 times”Please let me know if you know where I can find some related info like here

  http://laoschool.net/?p=5088

 6. I am impressed. I do not think I’ve met anybody who understands as much about the topic. You need to make a career of it, seriously, impressive site

 7. Sorry for off-topic, I am thinking about creating an enlightening web-site for individuals. Will possibly commence with posting interesting information just like”Americans on the average eat 18 acres of pizza every day.”Please let me know if you know where I can find some related facts such as right here

  https://www.skyworldauto.com/?p=766

 8. Sorry for off-topic, I’m thinking about building an instructive internet site for college kids. May probably commence with submitting interesting information like”In 10 minutes, a hurricane releases more energy than all of the world’s nuclear weapons combined.”Please let me know if you know where I can find some related information such as here

  http://www.uwheuro2017.com/help-me-do-my-paper-now/essay-writing-service-custom-writing-paper-writing-118/

 9. Sorry for off-topic, I’m considering about building an enlightening web-site for kids. May possibly start with publishing interesting information such as”Humans and dolphins are the only species that have sex for pleasure.”Please let me know if you know where I can find some related information and facts like here

  http://fonua.com/?p=6710

 10. Sorry for off-topic, I am considering about making an informative site as a student. May probably begin with submitting interesting information like”Male bats have the highest rate of homosexuality of any mammal.”Please let me know if you know where I can find some related info such as here

  https://www.skyworldauto.com/?p=766

 11. I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “A little philosophy inclineth man’s mind to atheism; but depth in philosophy bringeth men’s minds about to religion”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

  http://rascalflattsmusic.us/?p=2826

 12. I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

  http://tom2010.us/?p=2918

 13. I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “The function of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

  http://www.thequeercripple.us/?p=893

 14. I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “Whatever is reasonable is true, and whatever is true is reasonable”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

  http://david-cohen.us/?p=3650

 15. I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “Morality is not the doctrine of how we may make ourselves happy, but of how we may make ourselves worthy of happiness”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

  http://www.armark.com.cn/?p=25854

 16. I’m sorry for off-topic, I am considering about making an enlightening site for pupils. Will possibly start with publishing interesting information such as”98% of all murders and rapes are by a close family member or friend of the victim.”Please let me know if you know where I can find some related facts like here

  http://rxonline-pharmacy.us/?p=8907

 17. I am sorry for off-topic, I’m thinking about building an instructive internet site for college kids. Will probably commence with posting interesting facts such as”Some Case Moth caterpillars (Psychidae) build a case around themselves that they always carry with them. It is made of silk and pieces of plants or soil.”Please let me know if you know where I can find some related info such as here

  http://tourismo.rs/2017/12/10/9-essay-writing-tricks-to-wow-college-admissions-6/

Join the Conversation

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *